Vanaf 10 april kan een ieder een zakje met een inheems bloemenmengsel van de Cruydt-Hoeck afhalen bij de Dobbeltuin, Dobbelsteijnstraat Heerlen. Daarbij wordt de Dobbeltuin voedselbank voor de bijen.

Maak een afspraak, email Dobbeltuin, telefoon 06-47311049.

Bijen, hommels, vlinders en andere wilde bestuivende insecten zijn kieskeurig. En gelijk hebben ze.

Helaas is Bij-voeren nog altijd nodig. Bestuivende insecten hebben het zwaar in ons landschap door gebrek aan voedsel en nestelplekken en vervuiling. Met de Voer de Bij Bij campagne maken we burgers en bedrijven bewust van het thema en gaan we ook aan de slag met z’n allen. Elke tuin telt, elke bloem telt.

Wat zit er in het zaadmengsel dat de Voedselbanken voor Bijen uitdelen?

We zaaien een inheems bloemenmengsel van de Cruydt-Hoeck. Het zaadmengsel bestaat uit inheemse planten met hele smaakvolle bloemen, zowel éénjarige planten als meerjarige planten. Deze planten stellen niet veel eisen aan hun groeiplek, zodat ze onder verschillende omstandigheden kunnen groeien. Het beste zaadje voor een bij is immers het zaadje dat een bloem wordt!

In het mengsel: duizendblad, bolderik, valse kamille, gele kamille, gewoon barbarakruid, grijskruid, karwij, korenbloem, knoopkruid, wilde cichorei, wilde peen, grote kaardenbol, slangenkruid, gele ganzenbloem, sint-janskruid, gewoon biggenkruid, beemdkroon, vertakte leeuwentand, gewone margriet, vlasbekje, gewone rolklaver, grote kattenstaart, muskuskaasjeskruid, echte kamille, witte honingklaver, citroengele honingklaver, middelste teunisbloem, grote teunisbloem, wilde marjolein, grote klaproos, veldsalie, dagkoekoeksbloem, avondkoekoeksbloem, blaassilene, herik, rode klaver, reukeloze kamille, lange ereprijs, bonte wikke.

Een mix van éénjarigen en meerjarigen

In het zaadmengsel die we hebben samengesteld voor de Voer de Bij bij campagne zit zowel éénjarige als meerjarige bloemen en daar is bewust voor gekozen. Meerjarige bloemen komen jaarlijks terug voor de insecten. Bovendien hoef je de grond niet jaarlijks te bewerken en daar hebben insecten profijt van. Wist je dat ongeveer 75% van de soorten Nederlandse bijen nestelt en overwintert in de grond? Dan begrijp je dat bodembewerking voor hen niet fijn is! Meerjarigen doen er echter wat langer over voordat ze gaan bloeien. Ze investeren eerst in wortels en bladeren en bloeien vaak vanaf de tweede zomer. De éénjarige bloemen in het mengsel bloeien dit jaar nog als er in het voorjaar is gezaaid. De insecten (en mensen) kunnen er deze zomer nog van profiteren. Volgend jaar ziet je bloemenweide er daarom heel anders uit.

Deze bijensoorten kun je verwachten?

In dit bloemenmengsel zal bijna elke bijengroep wel geschikte bloemen vinden. Theoretisch gezien kunnen er metselbijen, behangersbijen, zandbijen, hommels etc. op de bloemen afkomen. Je hebt met dit mengsel bijvoorbeeld een grote kans dat je de Rosse metselbij en Gewone bladsnijder ‘tegen het lijf loopt’ bij de bloemenweide of in je tuin. Ook hommels laten zich makkelijk lokken met deze bloemen en de afzonderlijke soorten zijn door hun strepenpatroon ook goed te herkennen.

Maar welke soorten er precies op afkomen, hangt natuurlijk van de locatie af. Op elke plek komen weer andere bijen voor. De aanwezige bijen zullen zeker gebruik gaan maken van dit smakelijke bijenbuffet!

Als je dan een zakje met inheemse zaden heb opgehaald dan kan de zaai instructie op de site van The Pollinators helpen.